Light Line

Light Line to projekt wiszącej lampy modułowej. Składa się z siedmiu skrzydeł, okrągłego elementu będącego ich połączeniem oraz kopuły maskującej części elektroniki - kable i kostkę. We wnętrzu każdego skrzydła została wyfrezowana przestrzeń przeznaczona na umieszczenie w niej paska ledowego stanowiącego główne źródło światła. Mleczna listwa wklejona w miejscu zakończenia frezu maskuje taśmę rozpraszając światło czyniąc je przyjaznym oku użytkownika. Umieszczenie źródła światła w tym nietypowym miejscu oprócz swej podstawowej funkcji pełni w projekcie dodatkową rolę. Rysuje światłem jej kształt w przestrzeni. Szkicowanie i zapis myśli projektowych na papierze jest dla mnie szczególnym etapem w pracy projektanta. To właśnie na tym odcinku drogi można wydobyć pewnego rodzaju „gesty” w rysunkach, które w dalszym etapie przeradzają się w realny obiekt użytkowy. Light Line jest właśnie wypadkową swobody i „gestu” wynikającego ze szkicu, który w minimalistyczny sposób połączyłem z technologiami i otaczającymi mnie możliwościami.